Verenigingsregels

Welkom op Watersportvereniging de Pettelaer. We zijn blij je te mogen verwelkomen als lid van onze vereniging of als introducee. Graag vragen we je om de onderstaande verenigingsregels te volgen als je ons bezoekt. Bedankt!

 

Laatste wijziging verenigingsregels: september 2023

 

 

 

1. Huisregels

1.1 Roken is toegestaan op het buitenterrein van de vereniging, mits daarbij geen kinderen aanwezig zijn.

1.2 Honden mogen aangelijnd aanwezig zijn op het buitenterrein van de vereniging.

1.3 Het terrein en de steigers is alleen voor gebruik van leden en hun introducées.

1.4 Leden mogen hun eigen eten en drinken meebrengen en nuttigen.

1.5 Materiaal huur is voorbehouden aan leden.

1.5.1 Instructeurs die daadwerkelijk lesgeven in het betreffende kalenderjaar kunnen zonder kosten gebruik maken van de vloot, mits deze niet verhuurd is aan leden (Wedstrijden/activiteiten uitgezonderd). 

1.5.2 Bestuur kan iemand op basis van een taak of een bepaalde activiteit vrijstelling geven voor materiaalhuur voor een kalenderjaar. Namenlijst zit in barinstructiemap (wedstrijden/activiteiten uitgezonderd). 

1.6 Het dragen van een zwemvest is verplicht voor iedereen die deelneemt aan watersportactiviteiten, zwemmen uitgezonderd.

1.7 Leden zorgen dat de gebouwen en het gehele terrein schoon en opgeruimd blijven.

1.8 Elk lid mag twee introducées per keer uitnodigen.

1.9 Roken is toegestaan op het buitenterrein van de vereniging, mits daarbij geen kinderen aanwezig zijn.

1.10 Het stoken van open vuur is alleen toegestaan op een veilige plaats in de vuurkorf-kachel. Degene die het vuur aanmaakt is verantwoordelijk voor het goed achterlaten van het vuur voordat hij het terrein verlaat.

 

2. Voorwaarden lidmaatschap

2.1 Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2 Leden moeten in het bezit zijn van zwemdiploma A & B.

2.3 Watersportvereniging de Pettelaer is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van een ledenpas, een nieuwe ledenpas kan aangevraagd worden bij de secretaris à €5,-.

2.4 Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en jaarlijks stilzwijgend verlengd.

2.5 Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 december van het lopend jaar bij de secretaris inclusief de zomerligplaats. De winterligplaats kan opgezegd worden voor 1 september van het lopende jaar.

2.6 Ieder lid met een geldig lidmaatschap wordt aangemeld bij het Watersportverbond, per gezin minimaal het hoofdlid. Gezinsleden worden aangemeld indien zij een cursus, training of activiteit doen waarbij een bondsnummer nodig is. Inschrijvingen voor de bond verlopen automatisch.

2.7 Door lidmaatschap aan te gaan ga je akkoord met het door ons gestelde werkurenbeleid en zorg je ervoor dat je zo actief mogelijk je werkuren vervult. Verplichte werkuren die niet gemaakt zijn, worden aan het einde van het jaar in rekening gebracht, deze kosten zijn €7,50 per niet gemaakt werkuur. Leden vanaf 18 jaar vervullen tenminste 13 werkuren, waarvan minimaal 1 bardienst van 4,5 uur. Leden die als lid van een van de teams uit de organisatiestructuur meer dan 24 uur besteden, worden vrijgesteld van het vervullen van de verplichte werkuren. Een korting van 6 uur op de werkuren wordt gegeven bij inschrijven na 1 juli. Bij inschrijving na 1 november is een lid vrijgesteld van werkuren.

2.8 Het sturen van facturen aan leden i.p.v. automatisch incasso kost 5 euro per factuur.

2.9 Bij opzegging van lidmaatschap worden alleen bartegoeden boven de 10 euro teruggestort.

 

3. Rechten behorende bij lidmaatschap

3.1 Leden hebben het recht om deel te nemen aan cursussen, wedstrijden en andere activiteiten.

3.2 Leden hebben het recht om lesboten en lesmaterialen te huren.

3.3 Leden hebben toegang tot het terrein en de gebouwen bij openstelling. Indien je buiten openingstijden komt, dan dien je de toegangspoort en gebouwen altijd af te sluiten.

3.4 Leden boven de leeftijd van 21 jaar hebben de mogelijkheid om, in overleg met de secretaris, het clubgebouw te huren na minimaal 1 jaar lidmaatschap. Afspraken worden contractueel vastgelegd.

 

4. Voorwaarden cursussen en trainingen

4.1 Alle deelnemers aan cursussen en trainingen worden aangemeld bij het Watersportverbond. Dit proces verloopt automatisch en deze extra kosten worden per incasso geïnd. 

4.2 De cursussen en trainingen gaan alleen door als het minimale aantal inschrijvingen is behaald en er een instructeur beschikbaar is. De instructeurs op WVP zijn vrijwilligers.

4.3 Cursussen en trainingen kunnen alleen plaatsvinden bij passende weersomstandigheden. Het is aan de trainers om te bepalen of de weersomstandigheden passend zijn. 

4.4 Tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

 

5. Voorwaarden cursussen en trainingen

5.1 Als de deelnemer annuleert, heeft de vereniging het recht om een vaste schadeloosstelling van de deelnemer te eisen1. Tot 3 maanden voor aanvang van de cursus/training/activiteit worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Na deze termijn wordt een schadeloosstelling in rekening gebracht.

5.1.1 Schadeloosstelling

    • 20% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de cursusperiode.

    • 50% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de cursusperiode.

    • 75% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 2 weken vóór aanvang van de cursusperiode.

    • 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van de cursusperiode of op de ingangsdatum van de cursus.

1Bij overmacht of ziekte bieden wij de mogelijkheid aan om de betreffende cursus of training op een ander moment in het seizoen in te halen.

5.2 Als de deelnemer de overeenkomst annuleert, kan hij/zij de vereniging vragen of een andere persoon de cursus/training/activiteit mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de vereniging daarmee akkoord gaat, heeft de vereniging het recht om hiervoor €20,- administratiekosten in rekening te brengen.

 

6. Aanvullende voorwaarden ligplaatshouders

6.1 Als ligplaatshouder kun je in het bezit komen van een sleutel van het terrein en bijbehorende materiaalgebouw. Op deze sleutel zit een borg.

6.2 Ligplaatshouders kunnen een aanvraag doen voor een polderpas bij de secretaris, om de verkeersdriehoek te laten zakken en om de Zuiderplas te rijden. Deze beschikbaarheid is vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch beperkt. Op deze polderpas zit een borg.

6.3 Materialen dienen op de door de havenmeester toegewezen plaats gestald te worden, het is niet toegestaan deze naar eigen inzicht te verplaatsen.

6.4 Alle eigendommen op het terrein als ook de materialen dienen herkenbaar te worden bestickerd.

6.5 Voor ligplaatshouders zijn er lockers beschikbaar in het materiaalgebouw. Deze lockers kunnen niet worden gereserveerd en zijn dus beperkt beschikbaar. Voor extra veiligheid raden we aan een eigen hangslot te gebruiken om de lockers te vergrendelen.

6.6 We vragen alle ligplaatshouders om zorg te dragen voor de gestalde materialen.

 

7. Sociale veiligheid

7.1 De vereniging conformeert zich aan de Gedragscodes voor sporters- Centrum Veilige Sport Nederland.

7.2 Voor elk bestuurslid wordt vooraf de voordracht/benoeming een VOG aangevraagd.

7.3 Voor elke trainer/instructeur (16 jaar of ouder) die werkt met kinderen in cursussen of trainingen wordt een VOG aangevraagd.

7.4 De vereniging streeft naar minimaal twee opgeleide vertrouwenscontactpersonen (liefst een man en een vrouw).

7.5 De vereniging brengt jaarlijks actief alle regels onder de aandacht van de leden.

 

Herzien en vastgesteld op 11 juni 2023

 

FAQ

Veelgestelde vragen

We proberen zo duidelijk en compleet mogelijke informatie te verstrekken over alles wat met WVP te maken heeft. Zijn er toch nog dingen onduidelijk? Check dan de FAQ-pagina, misschien staat je vraag er wel tussen!

Vind het antwoord op je vraag!

 

Watersportvereniging de Pettelaer

Zuiderstrandweg 1, 5216 HH 's-Hertogenbosch | Postbus 5015, 5201 GA 's-Hertogenbosch | 073 6147884

Wijzigingen voorbehouden. Cursussen en trainingen kunnen alleen plaatsvinden bij passende weersomstandigheden.


 
 

 
 

 

© 2024 Watersportvereniging de Pettelaer

Ontworpen door Philip Mulders