Logo WVP de Pettelaer

Jeugd t/m 14 jaar

Jong geleerd, oud gedaan gaat in hoge mate op voor de zeilsport

Zeilcursusoptimist-1

Voor de jeugd is de Optimist de ideale boot om in te beginnen. Hett is een eenmansbootje (onzinkbaar) met een sprietzeil, steekzwaard en aangehangen roer. De club heeft een aantal tot haar beschikking om de eerste beginselen van het zeilen te leren. Ben je 8 jaar of ouder en fysiek sterk genoeg, dan mag je beginnen met de strijd tegen de elementen water en wind (in uitzonderingsgevallen is zeilen in een Optimist vanaf 7 jaar mogelijk, dit is in overleg met team Opleidingen). In de Optimist kun je blijven zeilen tot en met het jaar waarin je 15 wordt, de meeste kinderen zullen er voor die tijd al uitgegroeid zijn.

Bij elk diploma hoort ook een vorderingenstaat. Als een cursist de cursus verlaat, terwijl hij nog niet alle verplichte onderdelen van het diploma beheerst, krijgt hij een vorderingenstaat mee. Hierop staat aangegeven welke onderwerpen de cursist al beheerst en aan welke onderwerpen nog gewerkt moet worden.

Diploma-eenmans-jeugdzeilen-I

Doordat het CWO-systeem een landelijke dekking kent, kan aansluitend op een diploma of een vorderingenstaat de opleiding bij een andere vaarschool/vereniging (met die discipline in het opleidingspakket) vervolgd of aangevuld worden. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat moeten aan het einde van één seizoen worden afgerond.

 

Er zijn drie officieel erkende KNWV diploma’s te behalen.

1. Voor beginners: CWO Jz 1

De cursus duurt 5 aaneengesloten dagen van elk 6 uur. De kinderen zitten elk alleen in een boot, een optimist dus, begeleid door een instructeur in de volgboot. Begonnen wordt met wat theorie en behendigheidsspelletjes om met het bootje te leren omgaan. In en uitstappen, peddelen, sturen, vastmaken aan de steiger, eruit vallen en er weer inklimmen enz.

De theorie, bootonderdelen, beginselen van het zeilen, knopen leggen enz. wordt op het droge, in het instructielokaal van het clubhuis gedaan aan de hand van modellen en voordoen en nadoen.

Zeilcursusoptimist-1

Aan het einde van het seizoen zijn de cursisten bekend met de basisprincipes van het zeilen zoals: optuigen van de boot, zeilstanden, overstag gaan, aanleggen en afvaren, knopen en steken leggen.

2. Voortgezette cursus: CWO Jz 2

Het tweede jaar kun je na het behalen van je eerste diploma, verder leren voor het diploma CWO Jeugdzeilen 2 (vervolg Optimist). De cursist is dan behalve bekend met de basisprincipes in staat zelfstandig af te varen en weer aan te leggen, alle bezeilde koersen te varen, opkruisen en afkruisen met gijpen en overstag gaan.

3. Gevorderden: CWO Jz 3

Het derde jaar leren de cursisten ook met meer wind hun bootje te beheersen, omslaan en weer recht komen om na het hozen verder te varen, varen in nauwe vaarwaters, vaarregels en de regels voor het wedstrijdzeilen. Naast de lessen kan dan ook worden deelgenomen aan clubwedstrijden.

Les / cursus in de Optimist

Als u zeilles wilt hebben in een van onze Optimisten, gaat u naar onderstaande rode knop en vult u het inschrijfformulier in. Op de kalender staan de cursusweken en cursusdata.

Er wordt gewerkt met groepjes van maximaal 12 cursisten per cursus. Deze hebben maximaal 3 eigen trainers. De trainers zullen de cursisten zowel waltraining / theorie geven, alsmede watertraining op de Zuiderplas. 

Klik op rode knop voor inschrijven cursus zeilen en tarievenoverzicht


Download nu de gratis Cappie app!

Inschrijven voor activiteiten, saldo opwaarderen en nog veel meer. Ontdek alle functionaliteit.

 

Meer informatie 

 


 

icoon-adres 2

Bezoekadres
WV de Pettelaer

Zuiderstrandweg 1
5216 HH 's-Hertogenbosch

Postadres
WV de Pettelaer

Postbus 5015
5201 GA ´s-Hertogenbosch

icoon-route 2

Met de auto

Parkeren bij WVP zelf is alleen toegestaan voor leden en voor het brengen van boten en materialen. Geen polderpas? Bel dan met Stadstoezicht 073-6155565.

icoon-sponsoren 2

Partners