Logo WVP de Pettelaer

over ons

Oprichting

W.V. de Pettelaer werd opgericht op 13 maart 1972 te 's-Hertogenbosch.

Doel van de vereniging

Het beoefenen en het bevorderen van de watersport, met het accent op zeilen. We trachten dit doel te bereiken door:

  • het geven van zeillessen aan jeugd en volwassenen
  • het opleiden van instructeurs en het volgen van trainingen
  • het organiseren van wedstrijden
  • het organiseren van diverse watersportevenementen
  • het bieden van ligplaatsen voor eigen boten

We zeilen op de Zuiderplas die een oppervlakte heeft van 25 hectare en een diepte van gemiddeld 10 meter.

Clubhuis watersport vereniging de pettelaer

Wat heeft WV de Pettelaer te bieden

Opleidingen zeilen, surfen, rescue, vaarbewijs en jeugdzeiltrainer

Elk jaar weer organiseren we een aantal cursussen om klein en groot het plezier en avontuur van de watersport te laten ontdekken. Meer informatie hierover vind je onder de betreffende kopjes "zeilen, surfen en wedstrijden".

Wedstrijdtrainingen

Voor de ervaren zeilers die mee willen doen aan wedstrijden - hetzij op onze eigen plas, hetzij elders - hebben we een trainingsprogramma op het water en de benodigde theorielessen, als voorbereiding op en het zeilen van wedstrijden.

Team Zuid

Sinds 2017 wordt er vanuit WVP weer in wedstrijdverband gezeild door het Splash Team Zuid onder leiding van Matthijs de Jong. Dit team bestond in 2017 en 2018 uit negen jongelui die zeilen in de Splash. Zij hebben meegedaan aan de landelijke competitie van Combi Zuid en de SKON. Daarnaast hebben zij meegedaan in 2017 aan het WK Splash in Lelystad en in 2018 aan het WK Splash in Campione aan het Gardameer in Italië. In 2019 bestond het team uit twee zeilers die meegedaan hebben op het WK in Kamperland; zij hebben de 20ste en 30ste plaats op de wereldranglijst veroverd!

In het voorjaar van 2020 is een nieuwe lichting wedstrijdzeilers opgestaan. Maar liefst vijf jonge Splashzeilers zijn onder leiding van Thymen van Beek (30ste op de wereldranglijst) begonnen met trainen. Als gevolg van Covid-19 zijn veel landelijke wedstrijden afgelast en hebben zij hierdoor nog niet veel wedstrijden kunnen zeilen.

Voor meer informatie of deelname aan dit team, mail naar ofni.[antispam].@wvdepettelaer.nl.

Wat moet u verder nog weten?

Watersportverbond

Onze vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond (het vroegere KNWV, Koninklijk Nederlands Watersport Verbond). Dit garandeert onder meer dat u les krijgt van vakbekwame en gecertificeerde instructeurs, die les geven volgens de richtlijnen en de afspraken van de landelijke Commissie Watersport Opleidingen (CWO). WVP is verplicht om een bijdrage van €10,55 voor jeugdleden en €21,10 voor leden boven de 21 jaar af te dragen.

Veiligheid

Er worden hoge eisen gesteld aan de veiligheid van de cursisten, tijdens de trainingen en wedstrijden. Ook de vloot van lesboten wordt elk jaar aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Tijdens alle wateractiviteiten zijn er voldoende rescueboten beschikbaar!

Privacy 

WVP heeft een privacybeleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid vindt u hier. 

Kleding

Voor de beginnende zeilertjes is geen specifieke zeilkleding vereist (een regenpak kan al prima diensten bewijzen). Omdat je altijd onverwachts in het water terecht kunt komen, wordt aangeraden altijd een extra set droge kleren bij je te hebben (die kun je in de kleedkamer, waar ook een douche is, achterlaten). Natuurlijk is een handdoek ook erg handig. In de lesboten mogen alleen sportschoenen gedragen worden. Gaan kinderen na hun eerste diploma meedoen aan trainingen (niet de lessen!) dan zijn ze wat de voorjaars- en najaarstraining betreft, verplicht een droogpak te dragen. Het water is dan immers nog te koud.

Zodra je actief bent op het water is het dragen van een zwemvest verplicht. Die hoef je in het begin nog niet zelf te kopen. De cursisten krijgen er één uitgereikt aan het begin van iedere les. Ondanks het verplichte zwemvest is het een vereiste dat je kunt zwemmen.

Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van cursisten welke tijdens lessen en/of trainingen ontstaan. Cursisten raden we aan zich genoegzaam te verzekeren, zeker als het een eigen boot betreft.

Eigen boot

WVP heeft de beschikking over een grote lesvloot Optimisten, Splashes en Lasers. Als je begint met lessen heb je geen eigen boot nodig, de huur voor een zeilboot is bij de diploma gerichte opleiding (CWO) inbegrepen. In het tweede jaar kun je ook nog gebruik maken van een clubboot, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Leden/cursisten kunnen buiten de lessen om, vanaf het tweede jaar lesboten huren voor gebruik op de Zuiderplas.

Wil je meedoen aan wedstrijden buiten de Zuiderplas, dan is een eigen boot noodzakelijk. Vanaf het derde jaar heb je in ieder geval een eigen boot nodig. Er is een grote markt voor tweedehands zeilboten. Ook binnen de vereniging worden door leden boten doorverkocht, let op het prikbord dat bij de kleedkamers hangt. De meeste jongeren die langer dan een jaar zeilen in een Splash of Laser, schaffen een eigen boot aan.

Kostenplaatje

De kosten zijn te verdelen in vier groepen:

1. Allereerst het lidmaatschap van de vereniging, dat is voor het volgen van de lessen verplicht. Onder de 12 jaar ben je jeugdlid, boven de 12 jaar gewoon lid en als je studeert bieden wij het studentenlidmaatschap aan. Als er meer leden uit één gezin zeilen, is het voordeliger om een gezinslidmaatschap af te sluiten. Mocht je hierover vragen hebben, mail dan naar: siraterces.[antispam].@wvdepettelaer.nl.

2. De vereniging kent werkuren d.w.z. dat leden boven de 15 jaar verplicht worden een aantal uren mee te helpen op de vereniging. Vanaf 15 jaar tot en met 17 jaar zijn 5 werkuren verplicht. Vanaf 18 jaar zijn 13 werkuren per jaar verplicht, waarvan minimaal één bardienst. Leden kunnen zich aanmelden om mee te helpen op klusdagen, voor begeleiding van jeugdzeilers, helpen bij zeilwedstrijden, opzetten van activiteiten (recreatief, beheer, PR, culiclub, website). Een werkuur vertegenwoordigt een waarde van €7,50 per uur. Jaarlijks worden de nog openstaande werkuren in rekening gebracht. Openstaande werkuren kunnen niet meegenomen worden naar het daarop volgende jaar. 

3. Je betaalt voor de cursus en of training en wedstrijden. Meedoen met de clubwedstrijden kost €5,- per persoon. Bij andere activiteiten worden vooraf steeds de kosten vermeld (kanotochten, suppen, culi-diners ed.)

4. Liggeld als je in het bezit bent van een eigen boot, een trailer of surfplank.

Opzegging

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en het watersportseizoen van 1 april tot en met 31 oktober. Zowel het WVP-lidmaatschap als de melding bij het Watersportverbond, worden tot wederopzegging stilzwijgend verlengd.

Alle betalingen worden geïnd door middel van automatisch incasso. Handmatige facturatie kost €5,- per factuur. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaats te vinden. Uitsluitend schriftelijk, per post aan: Secretaris WVP, t.a.v. Ine van Maanen, Pb 5015, 5201 GA 's-Hertogenbosch of per mail naar: siraterces.[antispam].@wvdepettelaer.nl. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.

Klik op rode knop voor inschrijven cursus zeilen of surfen en tarievenoverzicht

 

 

Contact

Telefoon (tijdens openingstijden)
073 - 6147884

Bezoekadres:
WV de Pettelaer
Zuiderstrandweg 1
5216 HH 's-Hertogenbosch

Postadres: 
WV de Pettelaer
Postbus 5015
5201 GA ´s-Hertogenbosch

 

 

Routebeschrijving

WVP ligt in een beschermd natuurgebied; parkeren bij WVP is alleen toegestaan voor leden, cursisten, deelnemers aan wedstrijden en voor het brengen van boten en materialen.

Routebeschrijving en uitleg parkeren

 

 

 

Locatie

Social media

Facebook: WV de Pettelaer